LAUDESY W WIELKIM POŚCIE

Laudesy w czasie Wielkiego Postu, w Oliwie, rozpoczynamy od poniedziałku 18.02.2013. Zaczynamy o godzinie 05:45 (od poniedziałku do piątku).