LAUDESY W ADWENCIE

Laudesy w Oliwie rozpoczynamy od najbliższego poniedziałku 03.12.2012. Zaczynamy o godzinie 05:45 (od poniedziałku do piątku).