MISJA GŁOSZENIA DOBREJ NOWINY W NASZEJ PARAFII

Druga wspólnota neokatechumenalna z naszej parafii rozpoczęła etap „Traditio Symboli” (Przekazania Symbolu wiary). Podczas tej misji, która bardzo dobrze wpisuje się w obchodzony przez cały Kościół Rok Wiary,  neokatechumeni będą dawać świadectwo swojej wiary, chodząc po dwóch, po domach naszej parafii. Zaczynają od najbliższego czwartku to jest od 29 listopada.

Ksiądz Prałat, w imieniu Duszpasterzy naszej parafii, prosi aby zostali przyjęci z braterską miłością; wysłuchajcie ich świadectwa, bowiem wiara rodzi się ze słuchania. Możecie także zaprosić innych członków waszej rodziny, by słuchali, ponieważ przychodzi Jezus Chrystus do waszego domu.