Katechezy początkowe, inaczej zwane też „katechezami zwiastowania”, głoszone są zazwyczaj dwa razy w roku – w czasie Wielkiego Postu i w czasie Adwentu.

Jest to 14 spotkań, dwa razy w tygodniu, zakończonych weekendowym wyjazdem, podczas którego można zgłosić gotowość wejścia do nowej wspólnoty.

Katechezy głoszone są w parafiach na całym Świecie.

Kościół pw. Chrystusa Zbawiciela w Osowej

od 15.04.2024

  • w poniedziałki na 19:00
  • w czwartki na 19:00

PLAKAT >>>


 

Kościół pw. Św, Brata Alberta w Gdańsku

od 08.04.2024

  • w poniedziałki na 19:00
  • w środy na 19:00

PLAKAT >>>


 

Kościół pw. Św, Mikołaja w Gdyni

od 07.04.2024

  • w niedziele na 19:30
  • w czwartki na 19:15

PLAKAT >>>


 

Kościół pw. Św, Jakuba w Gdańsku Oliwie

od 08.04.2024

  • w poniedziałki na 19:30
  • w czwartki na 19:30

PLAKAT >>>