KATECHEZY U CYSTERSÓW

Ekipa katechistów z drugiej wspólnoty oliwskiej rozpoczyna, na prośbę o. Albina, katechezy początkowe w parafii o. Cystersów (Kościół M.B. Królowej Korony Polskiej, ul. Polanki 131) od poniedziałku 25.02.2013 o godzinie 18:20. Dalej każdy czwartek na 18:30 i każdy poniedziałek na 18:20.