REDDITIO SYMBOLI W KATEDRZE OLIWSKIEJ W WIELKIM POŚCIE

Bracia z drugiej wspólnoty, wraz z księdzem proboszczem i katechistami, serdecznie zapraszają na uroczyste wyznanie wiary, zwane redditio symboli.

Świadectwa będą miały miejsce podczas nieszporów w katedrze oliwskiej o godz. 19:00:

  • we wtorek, 21 marca
  • w środę, 22 marca
  • we wtorek, 28 marca
  • w środę, 29 marca