Katechezy w katedrze oliwskiej

Zapraszamy na katechezy zwiastowania, do Archikatedry Oliwskiej.

Zaproszenia w niedzielę 23 października.

Dalej spotkania:

  • Poniedziałki na 19:00
  • Czwartki na 19:00

Spotkania będą się odbywały w kaplicy mariackiej.