Katechezy u Redemptorystów w Gdyni

Zapraszamy na katechezy zwiastowania do parafii o.o. Redemptorystów w Gdyni

Zapowiedzi 02.10.2022 (pierwsza katecheza we wtorek 04.10 na 18:30)

Dalsze spotkania:

  • wtorki na 18:30 (po Mszy wieczornej)
  • czwartki na 18:30 (po Mszy wieczornej)