FILM Z PIELGRZYMKI NA 50-LECIE DROGI

Dzięki uprzejmości braci z Torunia, poniżej zamieszczam link do filmu z pielgrzymki na 50-lecie naszej Drogi (Rzym, Tor Vergata), na której z oliwskiej dwójki była Ewa i Maciej.